Have you ever seen a Turkish series

Translation of "tv programı" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Modeller hakkında bir tv programı yapıyoruz.
Diğer bir deyişle, bu onlar için bir TV programı değil.
Yani bir TV programı yüzünden mi polis oldun?
You are because of one series Become a policeman?
Belki beni şu American TV programı Merv Griffin'de görmüş olabilirsiniz.
You may have me in American series Seen Merv Griffin?
Tüm isimlerin önde göründüğü bir TV programı gibi mi?
Like in one of those Television series, where loads of names are displayed?
Hayır sadece bir TV programı değil o.
En büyük yararı, kayıt yapabilme imkanıdır evde olmadığınızda kaçırdığınız bir TV programı için.
The idea is that we have the option Television broadcast to record when we leave the house.
Bir TV programı hazırlıyorsanız, şimdiye kadar yapılan programlardan daha iyi olmak zorunda değildi; sadece aynı saatte yayınlanan diğer iki programdan iyi olması yeterliydi - bu da çok rekabet işini kolaylaştırıyordu.
If you have a Television broadcast filmed, it didn't have to outperform all of the shows ever made, it just had to be better than the other two shows that ran at the same time - which is a pretty low threshold for competitiveness.
Hamile olduklarının farkında olmayan kızlar hakkında bir tv programı vardı.
Sola önce, Wyatt hakkında bir TV programı izliyordum ...
Before you left, Wyatt saw one broadcast above...
New York'a donup TV programı yapmalıyım.
Old tarafı bir TV programı Mike.
Hayır, oh bir TV programı.
Oil meden önce burada bir TV programı çekecekti.
He wanted to do one before he did died.
Bay Rahip Ferris, bir TV programı tavsiye etmek için uğramış.
Şimdi, eğer oda arkadaşım, Lagos'ta bir TV programı sunan, ve kendini unutmayı tercih ettiğimiz hikayeleri anlatmaya adamış, korkusuz bir kadın olan arkadaşım Fumi Onda'yı tanısaydı ne olurdu?
So what if my roommate knew about my friend Fumi Onda, a brave woman, the one TV show moderated in Lagos and determined to tell the stories we'd rather forget?
Sansasyonel bir tv programı.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 51. Exact: 51. Elapsed time: 57 ms.